ทิวทัศน์ความสวยงามของทุ่งเรพซีดในฉงชิ่ง

(People's Daily Online)วันศุกร์ 15 มีนาคม 2024
ทิวทัศน์ความสวยงามของทุ่งเรพซีดในฉงชิ่ง
ทุ่งเรพซีดที่จุดชมวิวในเขตถงหนาน นครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2567 (ซินหัว)

เขตถงหนาน เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีประวัติเพาะปลูกพืชผลที่ผลิตน้ำมันมายาวนาน และในปี 2565 ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันเรพซีดระดับชั้นนำของประเทศ

ทางการท้องถิ่นได้แนะนำภาคการท่องเที่ยวและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ใช้ประโยชน์จากการปลูกเรพซีด ซึ่งต่อมาช่วยกระตุ้นทั้งรายได้ของเกษตรกรและกระบวนการฟื้นฟูชนบท

ทุ่งเรพซีดที่จุดชมวิวในเขตถงหนาน นครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2567 (ซินหัว)
ทุ่งเรพซีดที่จุดชมวิวในเขตถงหนาน นครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2567 (ซินหัว)