จีนจัดโครงการเยาวชน BRI เตรียมเปิดตัว 49 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในปี 2567

(People's Daily Online)วันจันทร์ 25 มีนาคม 2024

โครงการพัฒนาเยาวชนตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ที่ริเริ่มโดยประเทศจีน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในปีนี้ จะเปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 49 โครงการ จาก 32 ประเทศ โดยร่วมมือกับองค์กรที่เป็นมิตรในต่างประเทศ

โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 โดยคณะกรรมการกลางสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน, คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินแห่งรัฐประจำสภาแห่งรัฐ และบริษัทไชน่า สเตท เรลเวย์ กรุ๊ป จำกัด

โครงการในต่างประเทศจะเน้นในเรื่องการจ้างงาน, การสร้างสตาร์ทอัพ, การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบริการอาสาสมัครและการสื่อสารระหว่างประเทศ นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว 30 โครงการใน 19 ประเทศ รวมถึง ลาว เวียดนาม ยูกันดาและเคนยา โดยมีเยาวชนได้รับประโยชน์จากโครงการราว 90,000 คน