การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

(People's Daily Online)วันอังคาร 26 มีนาคม 2024

ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จีนระบุเมื่อวันศุกร์ว่า ในสองเดือนแรกของปีนี้มีบริษัทใหม่ที่ได้รับการลงทุนจากต่างชาติจัดตั้งขึ้นประมาณ 7,160 รายทั่วประเทศจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เป็นตัวเลขการใช้จริงอยู่ที่ 215.09 พันล้านหยวน (ประมาณ 1,075.45 พันล้านบาท) ในช่วงเวลาดังกล่าว ลดลงร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ในสองเดือนแรกของปีนี้ FDI ในภาคการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงมีมูลค่า 28.27 พันล้านหยวน (ประมาณ 141.35 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ FDI จากประเทศฝรั่งเศส, สเปน, ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 585.8, ร้อยละ 399.3 และร้อยละ 144.5 ตามลำดับ