คนจีนแห่ชมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่งานวัดปัวหลัวตั้นในมณฑลกวางตุ้ง

(People's Daily Online)วันอังคาร 26 มีนาคม 2024

นักท่องเที่ยวเลือกซื้องานหัตถกรรมในพื้นที่จัดแสดงงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่วัดปัวหลัวตั้น ในกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้ของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

นักท่องเที่ยวเลือกซื้องานหัตถกรรมในพื้นที่จัดแสดงงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่วัดปัวหลัวตั้น ในกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้ของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม วัดปัวหลัวตั้นจัดงานวัดที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตหวงผู่ เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน

นอกจากชาวท้องถิ่นในกว่างโจว ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากเมืองอื่น ๆ มาร่วมด้วย

ผู้มาร่วมงานวัดได้เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงงานหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและตลาดอาหาร รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมดั้งเดิมอื่น ๆ

พวกเขายังร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานปาร์ตี้จัดสวนสไตล์จีนดั้งเดิม และการเต้นแฟลชม็อบที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

การแสดงศิลปะบนเวทีในวันแรกของงานวัดทำให้ผู้คนได้ใกล้ชิดงิ้วกวางตุ้งและดนตรีกวางตุ้งแบบดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแสดงเต้นอิงเกอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการเต้นพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในมณฑลกวางตุ้ง ช่วยสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมให้แก่ตลาดอาหารมากขึ้น

กำแพงแขวนคำขอพรที่วัดหนานไห่ สถานที่หลักของงานวัดปัวหลัวตั้นในเมืองกว่างโจวมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน  (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

กำแพงแขวนคำขอพรที่วัดหนานไห่ สถานที่หลักของงานวัดปัวหลัวตั้นในเมืองกว่างโจวมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

นักท่องเที่ยวถ่ายภาพไก่ประดิษฐ์ที่งานวัดปัวหลัวตั้นในเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน  (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

นักท่องเที่ยวถ่ายภาพไก่ประดิษฐ์ที่งานวัดปัวหลัวตั้นในเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

นักท่องเที่ยวซื้อบ๊ะจ่างที่ตลาดอาหารในงานวัดปัวหลัวตั้น เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน  (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

นักท่องเที่ยวซื้อบ๊ะจ่างที่ตลาดอาหารในงานวัดปัวหลัวตั้น เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

พื้นที่จัดงานหัตถกรรมที่รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในงานวัดปัวหลัวตั้น เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน  (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

พื้นที่จัดงานหัตถกรรมที่รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในงานวัดปัวหลัวตั้น เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)