ยุคใหม่ ฉันอยู่ในประเทศจีน|นำเทคโนโลยีดิจิทัลของจีนไปประยุกต์ใช้ในอาเซียน

(People's Daily Online)วันพุธ 03 เมษายน 2024

ดร.จารุวรรณ อุดมทรัพย์ มาจากประเทศไทย เดินทางมาศึกษาที่จีนเมื่อปี พ.ศ. 2553 ต่อมาได้อยู่อาศัยในเมืองคุนหมิง ปัจจุบัน เธอดำรงตำแหน่งนักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และข้อมูลไฮเทคแห่งคุนหมิง จำกัด โดยมีหน้าที่นำเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสายตาของเธอ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ประชาชนในโลกใกล้ชิดกันมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน