เซินเจิ้นก่อตั้งศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ และระบบชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ EV

(CRI)วันพุธ 03 เมษายน 2024

เมืองเซินเจิ้น ตั้งอยู่ตอนใต้ของมณฑลกว่างตง เมื่อเร็วๆนี้ เมืองเซินเจิ้นก่อตั้งศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ และระบบชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ EV โดยมีห้องทดลองจำลองทุกสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถทดสอบรถยนต์ EV ตลอดจนอัตราการใช้พลังงานและระยะทางที่ต่อเนื่องได้ของแบตเตอรี่ภายใต้สภาวะที่ไม่เหมือนกัน

นับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2018 ที่เมืองเซินเจิ้นก่อตั้งศูนย์ทดสอบแห่งนี้ขึ้นเป็นต้นมา ได้ดำเนินการ “ตรวจสอบจากระยะไกล” ต่อแท่งชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ EV ก่อนที่อื่น และก่อตั้งแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าสำหรับแท่งชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ EV จำนวน 120,000 แท่ง

เมืองเซินเจิ้นได้รวบรวมข้อมูลของวิสาหกิจผลิตรถยนต์ EV และอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าสำคัญหลายราย เช่น BYD และ Huawei เป็นต้น ด้วยการสนับสนุนทางนโยบายที่ดีและพื้นฐานทางการวัดทางอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน เซินเจิ้นได้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการวัดระดับประเทศ 6 แห่ง และกำหนดมาตรฐานทางการวัดสาธารณะจำนวน 477 ราย และมาตรฐานทางการวัดสูงสุดของวิสาหกิจจำนวน 1,794 ราย