จีนมุ่งสร้างกำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ผ่านนวัตกรรม

(People's Daily Online)วันพุธ 03 เมษายน 2024


ศูนย์การประชุมนานาชาติฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวในเมืองโป๋อ๋าว มณฑลไห่หนาน ภาคใต้ของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25
มีนาคม 
พ.ศ. 2567 (ซินหัว)

นวัตกรรมดิจิทัลและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของจีนกำลังอัดฉีดแรงผลักดันอันมหาศาลให้กับความพยายามในการสร้างกำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง

คำกล่าวดังกล่าวมาจากเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ และนักวิชาการในการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (BFA) ประจำปี 2024 ที่เมืองโป๋อ๋าว มณฑลไห่หนานภาคใต้ของจีน ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ. 2567

ในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือหลักของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว บริษัทไชน่า เอ็นเนอร์จี่ เอ็นจิเนียร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ใน 500 อันดับแรกจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์จูนได้ร่วมการประชุมฯ มาเป็นเวลาหลายปี ได้แบ่งปันประโยชน์ด้านนวัตกรรม ตลอดจนโซลูชันการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำกับผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลก

นายซ่ง ไห่เหลียง ประธานบริษัทไชน่า เอ็นเนอร์จี่ เอ็นจิเนียร์ กรุ๊ป จำกัดกล่าวในการประชุมกลุ่มย่อยว่า เป้าหมายของกำลังการผลิตใหม่ที่มีคุณภาพนั้นสอดคล้องกับยุทธศาตร์การเติบโตของบริษัทว่า นวัตกรรมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนกำลังการผลิตใหม่ที่มีคุณภาพ และเป็นกลไกสำหรับการพัฒนาคุณภาพสูงของจีน


นายซ่ง ไห่เหลียง ประธานบริษัทไชน่า เอ็นเนอร์จี่ เอ็นจิเนียร์ กรุ๊ป จำกัด  ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
(ซินหัว)

บริษัทมุ่งแสวงหานวัตกรรมอย่างแข็งขันเพื่อพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ โดยในปี พ.ศ. 2566 เพียงปีเดียว บริษัทได้ลงทุนเกือบ 1.3 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 1.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในการวิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งจ่ายไฟ ระบบสายส่งไฟฟ้า พลังงานใหม่ การจัดเก็บพลังงาน พลังงานไฮโดรเจน การแยกเกลือออกจากน้ำทะเล และสาขาอื่น ๆ

นายหลิว หย่ง ประธานและผู้ก่อตั้ง DAS Solar ซึ่งเป็นหน่วยงานเทคโนโลยีระดับสูงของจีนที่เป็นตัวอย่างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์มีความคิดเห็นคล้ายกัน โดยเขาแสดงความคิดเห็นว่า องค์ประกอบที่โดดเด่นของกำลังการผลิตใหม่ที่มีคุณภาพควรเป็นนวัตกรรม เพราะจะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานมีขีดความสามารถในการแข่งขันหลักได้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนยังได้ใช้ความพยายามอย่างแข็งขันในการเปลี่ยนแปลงสีเขียว โดยอัดฉีดแรงผลักดันใหม่ให้กับการพัฒนาคุณภาพสูง ขณะเดียวกันก็มุ่งบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่ ได้แก่ การปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ถึงจุดสูงสุดภายในปี พ.ศ. 2573 และความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2603

จีนยังแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพสูงกับประเทศอื่น ๆ อีกด้วย

ซาฟาร์ อุดดิน มาห์มูด ที่ปรึกษานโยบายของเลขาธิการฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวกล่าวว่า จีนได้ทำงานจำนวนมากในด้านนวัตกรรมพลังงานและการขนส่ง แสวงหาการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และมีคุณภาพสูง ขณะเดียวกันก็บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปากีสถานมีส่วนร่วมในความร่วมมือกับจีนภายใต้โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยบริษัทจีนมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาภาคพลังงานและการขนส่งของปากีสถาน

นายซ่ง ไห่เหลียง ประธานบริษัทไชน่า เอ็นเนอร์จี่ เอ็นจิเนียร์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เพื่อแบ่งปันผลจากการพัฒนาคุณภาพสูงของจีน บริษัทจีนได้เสนอความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ความร่วมมือทางเทคโนโลยี และการแบ่งปันพลังงานแก่พันธมิตรทั่วโลก โดยเมื่อปีที่แล้ว ทางบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ในต่างประเทศมูลค่ากว่า 2.80 แสนล้านหยวน และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการลงนามสัญญามูลค่ากว่า 5 แสนล้านหยวนกับประเทศและภูมิภาคที่เข้าร่วมข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง