รองนายกฯจีนหารือกับนางเยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ

(CRI)วันอาทิตย์ 07 เมษายน 2024

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 เม.ย. นายเหอ ลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีน หารือกับนางเจเน็ต แอล เยลเลน รมว.คลังสหรัฐฯ

นายเหอ ลี่เฟิงกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ของเรา ภารกิจหลัก คือ การปฏิบัติตามฉันทามติที่สําคัญจากการประชุมและโทรศัพท์พูดคุยกันของประมุขแห่งรัฐทั้งสองประเทศ อภิปรายประเด็นสําคัญระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลกในเชิงลึกต่อไป และตอบสนองต่อข้อกังวลที่สําคัญบางประการในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อย่างเหมาะสม  ด้านนางเยลเลนกล่าวว่า "ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการเงินจีน-สหรัฐฯ ที่จัดตั้งขึ้นได้พบปะกันอย่างต่อเนื่อง และมีความคืบหน้าในประเด็นสําคัญและยากลําบากบางประเด็น"