จีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเยือนจีนของผู้นำประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ

(CRI)วันพุธ 10 เมษายน 2024

วันที่ 8 เมษายน นางเหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้นำประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายท่านพากันเดินทางมาเยือนจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนอย่างสูง จีนยินดีจะร่วมมือกับประเทศรอบข้างเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ ความสงบสุข ความงดงาม ความเจริญรุ่งเรืองและความสมานฉันท์ในเอเชีย

นางเหมา หนิงกล่าวว่าจีนเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้าง โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีอนาคตและเป็นหุ้นส่วนที่ดี จีนยืนหยัดแนวคิดทางการทูตที่มีความจริงใจและอำนวยประโยชน์แก่กันต่อประเทศรอบข้าง มุ่งมั่นในการเสริมความร่วมมือ เพิ่มความเข้าใจและความไว้วางใจต่อกัน และแสวงหาการพัฒนาร่วมมาโดยตลอด

เขายังกล่าวว่าปีนี้ครบรอบ 70 ปีแห่งการประกาศหลักการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 5 ประการ จีนยินดีจะใช้ความพยายามร่วมกับประเทศรอบข้าง ยึดถือหลักการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 5 ประการ ปฏิบัติตามแนวคิดทางการทูตที่มีความจริงใจและอำนวยประโยชน์แก่กันต่อประเทศรอบข้าง ร่วมกันสร้างสรรค์บ้านเรือนเอเชียที่มีสันติภาพ ความสงบสุข ความงดงาม ความเจริญรุ่งเรืองและความสมานฉันท์