ททท. สำนักงานปักกิ่งเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในเทศกาลสงกรานต์

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 11 เมษายน 2024

เทศกาลสงกรานต์ หรือ เทศกาลวันปีใหม่ของชาวไทยที่กำลังจะมาถึงในวันเสาร์ที่ 13 เมษายนนี้ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปักกิ่ง กล่าวอวยพรและเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเที่ยวประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มของพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์

นางสาวภัคนันท์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

ประเพณีฉลองสงกรานต์ไทย ถือเป็นประเพณีการฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี คนไทยจะสรงน้ำพระ เข้าวัดทำบุญ ก่อเจดีย์ทราย เล่นสาดน้ำเพื่ออวยพรส่งความสุขให้แก่กัน ถือเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์งดงามและสำคัญยิ่งของไทย และที่สำคัญ เมื่อปลายปี 2566 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

นางสาวภัคนันท์ อวยพรให้มิตรภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนยั่งยืนยาวนานดุจดั่งสายน้ำตลอดไป