ปธน. จีนพบ หม่า อิงจิ่วและคณะ

(CRI)วันศุกร์ 12 เมษายน 2024


ภาพจากซินหัว

บ่ายวันที่ 10 เมษายน ที่กรุงปักกิ่ง ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนพบกับนายหม่า อิงจิ่วและคณะ โดยปธน.สี จิ้นผิง ระบุว่าพี่น้องสองฝั่งช่องแคบไต้หวันล้วนเป็นชาวจีน ไม่มีปมอะไรที่คลายไม่ได้ ไม่มีปัญหาอะไรที่หารือกันไม่ได้ ไม่มีอิทธิพลอะไรที่แยกเราออกจากกันได้

ระยะห่างของช่องแคบจะตัดความเป็นสายเลือดเดียวกันของพี่น้องสองฝั่งช่องแคบไต้หวันให้ขาดไม่ได้ ความต่างของระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพที่เป็นจริงที่ว่าสองฝั่งเป็นชาติเดียวกัน ขณะที่การแทรกแซงจากภายนอกจะไม่สามารถขัดขวางแนวโน้มประวัติศาสตร์ในการรวมชาติ

ปธน.สี จิ้นผิง ระบุด้วยว่าเยาวชนเป็นความหวังของชาติ เป็นอนาคตของบ้านเมือง เยาวชนสองฝั่งควรเพิ่มความปรารถนา ความหยิ่งในศักดิ์ศรี และความเชื่อมั่นในการเป็นชาวจีน ร่วมสร้างความผาสุกให้กับประชาชาติจีนอย่างยาวนาน และสร้างความรุ่งโรจน์ใหม่ให้กับประชาชาติจีนอย่างต่อเนื่อง

ปธน.สี จิ้นผิง ยังระบุด้วยว่าจากกรณีแผ่นดินไหว 7.3 ริกเตอร์ในบริเวณน่านน้ำทะเลอำเภอฮัวเหลียนเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมานั้น ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องร่วมชาติที่เสียชีวิต และขอแสดงความห่วงใยถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

ด้านนายหม่า อิงจิ่ว ระบุว่าการยืนหยัด “ฉันทามติ ฉบับปี 1992” (1992 Consensus) การต่อต้าน “เอกราชไต้หวัน” เป็นพื้นฐานการเมืองร่วมกันเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์สองฝั่งอย่างสันติ

ประชาชนสองฝั่งเป็นจีนด้วยกัน ควรลงลึกการแลกเปลี่ยนร่วมมือ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมจีน ยกระดับความผาสุกของพี่น้องร่วมชาติสองฝั่งให้สูงขึ้น จับมือกันเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ของประชาชาติจีน