จีนเผยมาตรการส่งเสริมการอัปเกรดอุปกรณ์อุตสาหกรรม

(People's Daily Online)วันศุกร์ 12 เมษายน 2024


สายการผลิตที่โรงงานของเสียวหมี่ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567
(ภาพโดย เผิง จื่อหยาง/ซินหัว)

รัฐบาลจีนเผยแพร่เป้าหมายและมาตรการในการยกระดับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม เป็นความพยายามล่าสุดในการขยายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่

ตามแผนปฏิบัติการที่เผยแพร่ร่วมกันโดยหน่วยงานรัฐบาล 7 หน่วยงาน รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี พ.ศ. 2566-2570 จีนจะส่งเสริมการลงทุนอุปกรณ์อุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 25

ภายในปี พ.ศ. 2570 อัตราการเข้าถึงเครื่องมือวิจัยและพัฒนาดิจิทัล และเครื่องมือการออกแบบในองค์กรขนาดใหญ่จะเกินร้อยละ 90 และจะใช้การควบคุมเชิงตัวเลขในกระบวนการผลิตหลักมากกว่าร้อยละ 75

ภาคการผลิตจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระดับสูง อัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่จะถูกเร่งให้เร็วขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำจัดอุปกรณ์ที่ล้าหลังจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรการเกษตรและการก่อสร้าง รถจักรยานไฟฟ้า นอกจากนี้ จะมีการสนับสนุนวิสาหกิจไฮเทคด้านการบิน เทคโนโลยีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่พลังงาน และการหมักทางชีวภาพ ให้ปรับปรุงอุปกรณ์ขั้นสูงให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงขึ้น

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล จะมีการส่งเสริมการอัปเกรดอุปกรณ์ในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีควบคุมเชิงตัวเลข หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์อัจฉริยะ นอกจากนี้ จะเห็นการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะที่เร็วขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในเชิงลึก รวมถึงปัญญาประดิษฐ์, 5G และการประมวลผลแบบเอดจ์ (edge)

ในกระบวนการผลิตเหล็ก วัสดุก่อสร้าง โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และเครื่องใช้ในบ้าน จะมีการผลักดันให้มีการอัปเกรดอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอุปกรณ์ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยจะมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงขึ้น และจะมีการใช้อุปกรณ์บำบัดขยะมูลฝอยและอุปกรณ์ประหยัดน้ำอย่างแพร่หลายมากขึ้น

รัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนทางการคลังและทางการเงินมากขึ้นสำหรับการอัปเกรดอุปกรณ์อุตสาหกรรม จะมีการออกนโยบายภาษีพิเศษที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและน้ำ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการผลิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ และจะส่งเสริมให้สถาบันการเงินให้การสนับสนุนด้านเครดิต ด้วยการปล่อยเงินกู้ใหม่เป็นพิเศษสำหรับนวัตกรรมและการอัปเกรดเทคโนโลยี