ปธน.จีนพบนายกฯ เยอรมนี

(CRI)วันพุธ 17 เมษายน 2024


ภาพจากซินหัว

เช้าวันที่ 16 เมษายน ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนพบกับนายโอลาฟ ชอลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ที่เรือนรับรองเตียวหยูไถ ในกรุงปักกิ่ง

ปธน.สี จิ้นผิง ระบุว่าปีนี้ครบรอบ 10 ปีแห่งการการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีน-เยอรมนี ระยะเวลา 10 ปีมานี้ แม้สถานการณ์ระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแต่ความสัมพันธ์จีน-เยอรมนีก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ความร่วมมือในขอบเขตต่างๆ ดำเนินการอย่างลึกซึ้งถือเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาของทั้งสองประเทศ จีนและเยอรมันต่างเป็นเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองและสามของโลก การส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-เยอรมันนั้น มีความหมายอันสำคัญยิ่งที่มากกว่าขอบข่ายความสัมพันธ์ทวิภาคี อีกทั้งยังมีบทบาทต่อภูมิภาคยูเรเซียและต่อทั่วโลกอีกด้วย ทั้งนี้สองประเทศต้องพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเชิงยุทธศาสตร์ ร่วมมือกันอัดฉีดเสถียรภาพและความแน่นอนให้กับโลกมากขึ้น

ปธน.สี จิ้นผิง ยังกล่าวเน้นว่าทั้งจีนและประเทศเยอรมนี ต่างได้สร้างคุณประโยชน์อันสำคัญต่อความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษชาติ จีน-เยอรมนีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขั้นพื้นฐาน และไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อกัน ความร่วมมือระหว่างจีน-เยอรมันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและต่อทั่วโลกด้วย ทั้งสองฝ่ายควรรักษาการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดด้วยใจที่เปิดกว้าง เพิ่มความไว้วางใจต่อกันเชิงยุทธศาสตร์ ตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยึดมั่นในความเคารพซึ่งกันและกัน แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ต่อกัน ยังคงความร่วมมือแบบ win-win ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศย่อมจะไปได้ไกลและมีเสถียรภาพ


ภาพจากซินหัว

ด้านนายโอลาฟ ชอลซ์ กล่าวว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีและจีนกําลังเป็นไปด้วยดี การติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายในทุกระดับมีความใกล้ชิด สองประเทศได้ประสบความสําเร็จในการจัดการปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาลสองฝ่าย รวมถึงการเจรจาระดับสูงทางด้านยุทธศาสตร์ การเงิน เป็นต้น ขณะเดียวกัน สองฝ่ายยังจะจัดการเจรจาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในช่วงสองวันที่ผ่านมาผมและผู้แทนจากแวดวงธุรกิจเยอรมัน เดินทางไปเยี่ยมชมนครฉงชิ่ง นครเซี่ยงไฮ้และสถานที่อื่น ๆ ได้สัมผัสถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่จากการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในปีหลัง ๆ นี้ มีความประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อความร่วมมือที่ดีระหว่างธุรกิจเยอรมันและจีน

ฝ่ายเยอรมนียินดีที่ร่วมมือกับจีน ยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี กระชับการเจรจาและความร่วมมือในด้านต่างๆ ขับเลื่อนการไปมาหาสู่กันทางบุคลากรในขอบเขตการศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งประเทศเยอรมนีและประเทศจีน ตลอดจนต่อทั่วโลกด้วย เยอรมันพร้อมที่จะเสริมสร้างการประสานงานกับฝ่ายจีน ร่วมมือกันรับมือกับความท้าทายระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งที่จะรักษากฎระเบียบระหว่างประเทศแบบพหุภาคี ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก ไม่เห็นด้วยกับการเผชิญหน้า ต่อต้านกลไกเอกภาคีในฐานะสมาชิกสําคัญของสหภาพยุโรป เยอรมันยินดีที่แสดงบทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรป-จีนให้เป็นไปด้วยดี