เรือสำรวจและขุดเจาะน้ำลึกในรหัส “เมิ่งเสี่ยง” เข้าสู่ช่วงปรับปรุงและติดตั้งภายใน

(CRI)วันพฤหัสบดี 18 เมษายน 2024

วันที่ 16 เมษายน 2024 กรมสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนเผยว่า เรือขุดเจาะน้ำลึกในรหัส “เมิ่งเสี่ยง” ซึ่งเป็นเรือสำรวจและขุดเจาะน้ำลึกลำแรกที่วิจัยและผลิตโดยจีนได้เข้าสู่ช่วงปรับปรุงและติดตั้งภายใน คาดว่าจะสร้างเสร็จเรียบร้อยอย่างรอบด้านภายในปีนี้

เรือขุดเจาะน้ำลึกในรหัส “เมิ่งเสี่ยง” สามารถรองรับลูกเรือได้ 180 คน สามารถทำงานบนท้องทะเลอย่างต่อเนื่องได้ 120 วัน มีไมล์สะสมถึง 15,000 ไมล์ทะเล

ห้องแล็บที่บรรทุกไว้ในเรือขุดเจาะน้ำลึกในรหัส “เมิ่งเสี่ยง”มีเนื้อที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ครอบคลุมห้องแล็บ 9 ประเภท ได้แก่ ธรณีวิทยาพื้นฐาน จุลินทรีย์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ฯลฯ ประกอบอุปกรณ์ทดลองที่แม่นยำชนิดต่างๆ กว่า 150 เครื่อง

ในขณะเดียวกัน บนเรือได้วางสายเคเบิลยาว 1.2 ล้านเมตร ใช้เทคโนโลยีสารนิเทศอย่างรอบด้าน ทำให้เรือกับท่าเรือประสานงานแบบอัจฉริยะ เรือขุดเจาะน้ำลึกในรหัส “เมิ่งเสี่ยง” ไม่เพียงแต่มีความสามารถในพื้นที่การเดินเรืออย่างไม่จำกัด หากยังเป็นเรือสำรวจและขุดเจาะน้ำลึกลำเดียวที่มีความสามารถในการขุดเจาะ 11,000 เมตร ในอนาคต เรือขุดเจาะน้ำลึกในรหัส “เมิ่งเสี่ยง”จะดำเนินโครงการสำคัญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติและทำหน้าที่ขุดเจาะเพื่อสำรวจทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในมหาสมุทร