เรือสำรวจปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำลำแรกของจีนออกจากอู่ต่อเรือ

(CRI)วันจันทร์ 22 เมษายน 2024

วันที่ 20 เมษายน เรือสำรวจทางวิทยาศาสตร์ใต้ทะเลลึกและปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำลำแรกของจีนออกจากอู่ต่อเรืออย่างเป็นทางการ

เรือสำรวจปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำลำนี้ ออกแบบ วิจัย ผลิต และสร้างขึ้นโดยจีนเอง มีฟังก์ชั่นที่โดดเด่น เช่น การดำน้ำลึกพร้อมมนุษย์ การสำรวจใต้ทะเลลึก และการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม นับเป็นเรืออเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุด เรือลำนี้มีความยาวเกือบ 104 เมตร ระวางขับน้ำประมาณ 10,000 ตัน ความเร็วสูงสุด 16 นอต ระยะทางการเดินเรือเต็มวิถี 15,000 ไมล์ทะเล ขนาดความจุลูกเรือคือ 80 คน ไม่เพียงทำการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ใต้ทะเลลึกและปฏิบัติงานทางโบราณคดีใต้น้ำ ยังสามารถดำเนินการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในน่านน้ำทะเลบริเวณขั้วโลกในฤดูร้อนได้ด้วย

ลำดับต่อไป คือ ดำเนินการปรับปรุงและทดลองระบบต่างๆของเรือ ติดตั้งอุปกรณ์และตกแต่งในส่วนที่พักของลูกเรือ ทดลองเดินเรือในทะเล และทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจทางวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดส่งมอบเรือได้ในต้นปี 2025