งานมหกรรมเทคโนโลยีพืชผักนานาชาติจีนครั้งที่ 25

(CRI)วันพฤหัสบดี 25 เมษายน 2024


ภาพจากซินหัว

งานมหกรรมเทคโนโลยีพืชผักนานาชาติจีนครั้งที่ 25 ในสวนสาธิตไฮเทคพืชผักเมืองโซ่วกวาง มณฑลซันตง โดยมีประเด็นหลักว่า “สีเขียว วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอนาคต” งานมหกรรมครั้งนี้มีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดประมาณ 450,000 ตารางเมตร มีการจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล่าสุดด้านผัก เมล็ดพันธุ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพืชผักสายพันธุ์พิเศษ โดยครอบคลุมถึงสายพันธุ์พืชผักทั้งจีนและต่างประเทศกว่า 2,600 ชนิด รวมถึงสายพันธุ์ใหม่กว่า 600 ชนิด รูปแบบการเพาะปลูกใหม่กว่า 80 ชนิด และเทคโนโลยีระดับแนวหน้ากว่า 100 รายการ

งานมหกรรมเทคโนโลยีพืชผักนานาชาติจีนครั้งนี้จะจัดขึ้นถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้