ชมพิพิธภัณฑ์เหลียงจู่ ใน 30 วิ

(People's Daily Online)วันศุกร์ 26 เมษายน 2024

พิพิธภัณฑ์เหลียงจู่ตั้งอยู่ในเขตอวี๋หาง ของเมืองหางโจว เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีที่รวบรวม ศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรมเหลียงจู่ การวิจัยทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมเหลียงจู่ดำรงอยู่เมื่อประมาณ 5,300 ถึง 4,300 ปีก่อน

“เหลียงจู่” แปลว่า “ผืนน้ำและผืนดินอันงดงาม” ซากปรักหักพังเหลียงจู่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงให้เห็นประวัติศาสตร์อารยธรรมจีนมานานกว่า 5,000 ปี