เครื่องครัวอายุ 5,000 ปี หลักฐานยืนยันอารยธรรมจีน

(People's Daily Online)วันจันทร์ 29 เมษายน 2024

ซากปรักหักพังเหลียงจู่ซึ่งอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียง ภาคตะวันออกของจีน ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหลักฐานการดำรงอยู่ของอารยธรรมจีนเมื่ออย่างน้อย 5,000 ปีก่อน องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

วัฒนธรรมเหลียงจู่จากแอ่งทะเลสาบไท่หูทางตอนล่างของแม่น้ำแยงซีมีอายุประมาณ 5,300-4,300 ปีก่อน พิพิธภัณฑ์เหลียงจู่ เป็นหน้าต่างที่เปิดให้เห็นความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมจีนโบราณและภูมิทัศน์ทางสังคม ทักษะการทำเครื่องปั้นดินเผาในสมัยนั้นก้าวหน้าไปมากแล้ว มาชมเครื่องครัวที่บรรพบุรุษเหลียงจู่ใช้เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วกัน