หนังสือคลาสสิกขงจื๊อ สัญลักษณ์แห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนและฝรั่งเศส

(People's Daily Online)วันอาทิตย์ 05 พฤษภาคม 2024

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน จะเยือนฝรั่งเศสตามคําเชิญของนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส

ระหว่างการเยือนฝรั่งเศสของ ปธน. สี จิ้นผิง เมื่อห้าปีก่อน นายมาครงได้มอบสําเนา “ขงจื๊อ หรือศาสตร์แห่งผู้ปกครอง” ซึ่งมีต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศส และกล่าวว่า ลัทธิขงจื๊อได้สร้างแรงบันดางใจให้นักคิดชาวฝรั่งเศสหลายคน เช่น วอลแตร์ และมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการเข้าถึงสัจธรรมของฝรั่งเศส

หนังสือเล่มนี้สรุปแนวความคิดที่ฉลาดหลักแหลมของขงจื๊อ ซึ่งได้รับการส่งต่อก้าวข้ามกาลเวลาและสถานที่ ทําหน้าที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงเรื่องราวการชื่นชมซึ่งกันและกัน และการเรียนรู้ระหว่างจีนและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นตัวแทนของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่สำคัญ

เมื่อการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น การเยือนฝรั่งเศสของ ปธน. สี จิ้นผิงที่กำลังจะมาถึงนี้จะเปิดความสัมพันธ์หน้าใหม่ระหว่างจีนและฝรั่งเศส รวมทั้งอัดฉีดโมเมนตัมใหม่ ๆ ต่อการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสองอารยธรรม