3 รายการของจีนได้ขึ้นทะเบียนในโครงการมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก

(People's Daily Online)วันเสาร์ 11 พฤษภาคม 2024

สำนักบริหารหอจดหมายเหตุแห่งชาติจีนเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า 3 รายการของจีนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางเอกสารประจำแผนงานความทรงจำแห่งโลก (MOW) ของยูเนสโก ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ (1) เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับโรงน้ำชาเก่าแก่ในนครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (2) จดหมายเหตุบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของชุมชนในเมืองฮุ่ยโจว มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน และ (3) แม่พิมพ์ของโรงพิมพ์เต๋อเก๋อในเสฉวน

ปัจจุบัน ประเทศจีนมีรายการมรดกสารคดี 17 รายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ยูเนสโกได้เริ่มโครงการมรดกความทรงจำแห่งโลกในปี ค.ศ.1992 ด้วยความมุ่งมั่นในการปกป้องมรดกสารคดีทั่วโลก และเพิ่มการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของมรดกฯ ดังกล่าว