แถลงการณ์ร่วมของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสาธารณรัฐเซอร์เบียว่าด้วยการลงลึกและยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และสร้างประชาคมจีน-เซอร์เบียที่มีอนาคตร่วมกันในยุคสมัยใหม่

(CRI)วันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2024

ตามคำเชิญของนายอเล็กซานดาร์ วูชิช ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเซอร์เบีย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสาธารณรัฐเซอร์เบียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2024

ประมุขสองประเทศได้พบปะหารือภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลุ่มลึกว่าด้วยความสัมพันธ์จีน-เซอร์เบีย ลงลึกความร่วมมือทุกมิติระหว่างสองประเทศ ร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ความร่วมมือระหว่างจีน-ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ความสัมพันธ์จีน-ยุโรป และปัญหาระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาคที่ต่างให้ความสนใจ ได้บรรลุความรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า จีนกับเซอร์เบียทะนุถนอมมิตรภาพดั้งเดิมที่เหนียวแน่นและความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม การประสานงานแบบพหุภาคีประสบผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ทวิภาคีมีอนาคตที่สดใส ถึงแม้สองประเทศมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สภาพบ้านเมืองที่ต่างกัน แต่ล้วนยืนหยัดเจตนารมณ์ที่ดำเนินความร่วมมืออย่างเปิดกว้าง ยืนหยัดหลักการที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม มุ่งเน้นความสุขของประชาชนและความเข้มแข็งของประเทศ มุ่งเน้นกิจการสูงส่งของมนุษย์ที่มีการพัฒนาอย่างสันติ ล้วนเห็นว่า การพัฒนาก้าวหน้าของประเทศหนึ่งเป็นโอกาส แต่ไม่ใช่ความท้าทายสำหรับประเทศอื่น โดยเซอร์เบียให้การสนับสนุนความพยายามสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน ยินดีจับมือกับจีนปฏิบัติตามข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาของโลก ข้อริเริ่มเพื่อความปลอดภัยของโลกและข้อริเริ่มว่าด้วยอารยธรรมของโลก

ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าด้วยผลงานที่ได้มาจนถึงวันนี้ เห็นว่า ผลงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มพูนมิตรภาพแท้ประดุจเหล็กกล้าของประชาชนสองประเทศ ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยืนหยัดหลักการความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง เคารพและเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ดำเนินความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กัน พัฒนาร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ลงลึกและยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และสร้างประชาคมจีน-เซอร์เบียที่มีอนาคตร่วมกันในยุคสมัยใหม่ มุงเน้นสร้างความผาสุกให้กับประชาชนสองประเทศ สร้างคุณูปการใหม่ให้กับกิจการสันติภาพและความก้าวหน้าของมนุษย์