พิพิธภัณฑ์พระราชวังในกรุงปักกิ่งปรับปรุงการเข้าชมของคนพิการ

(People's Daily Online)วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2024


ดอกไม้บานในพระราชวังต้องห้าม กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 (ซินหัว)

พิพิธภัณฑ์พระราชวังของจีน หรือพระราชวังต้องห้ามลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสหพันธ์คนพิการแห่งประเทศจีนเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคนพิการ

ตามข้อตกลง พิพิธภัณฑ์พระราชวังจะปรับปรุงการเข้าชม และออกแบบเส้นทางสำหรับคนพิการและผู้เยี่ยมชมที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งจะฝึกอบรมการให้บริการแบบไร้สิ่งกีดขวางด้วย

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์พระราชวังจะประสานงานกับสหพันธ์คนพิการแห่งประเทศจีน เพื่อแปลสิ่งพิมพ์ของพิพิธภัณฑ์ฯ และนำเสนอในรูปแบบอักษรเบรลล์

ทั้งสองสถาบันจะทำงานร่วมกันเพื่อแสดงและจำหน่ายผลงานมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยคนพิการในร้านของพิพิธภัณฑ์พระราชวังบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเถาเป่า