อันยาง: เมืองโบราณที่พร้อมจะบิน

(People's Daily Online)วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024

เมืองอันหยางตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนาน ภาคกลางของจีน เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีชิวิตชีวา ถือเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเมืองหลวงของราชวงศ์ซาง (1,600-1,046 ปีก่อนคริสต์ศักราช) หนึ่งในราชวงศ์จีนโบราณยุคแรกสุดที่มีการบันทึกไว้

สำรวจแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีน

จะรู้ได้อย่างไรว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะจะไปโรงเรียนหรือไปล่าสัตว์? เมื่อหลายพันปีก่อน ผู้คนในสมัยราชวงศ์ซางหาคำตอบโดยใช้กระดูกเสี่ยงทาย

ความรุ่งโรจน์อันยอดเยี่ยมของซากปรักหักพังยินซวีนั้นอยู่ที่การค้นพบกระดูกเสี่ยงทาย ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมและภาษาจีนโบราณ

อาคารใหม่ของพิพิธภัณฑ์ยินซวีที่เมืองอันหยาง เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงสิ่งของหรือชุดโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมเกือบ 4,000 ชิ้น รวมถึงเครื่องทองสัมฤทธิ์ เครื่องปั้นดินเผา กระดูกเสี่ยงทายและเครื่องหยก

ใช้เศรษฐกิจอากาศยานบินต่ำพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่

หลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานคลิกเมาส์เพื่อทำเครื่องหมายสถานที่หลายแห่งบนแผนที่ดิจิทัล ฝาของสถานีโดรนจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ นี่ไม่ใช่ฉากจากภาพยนตร์ไซไฟ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสวนอุตสาหกรรมยูเอวี (UAV) ที่เมืองอันยาง

เศรษฐกิจอากาศยานบินต่ำ (Low-altitude Economy) ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลายประเภทโดยเน้นที่อากาศยานพลเรือนทั้งแบบที่มีคนขับและไร้คนขับ

สืบทอดเจตนารมณ์วิศวกรคลองธงแดงสุดมหัศจรรย์

ผลงานทางวิศวกรรมที่น่าประทับใจที่สุดอย่างหนึ่งของเมืองอันยางคือคลองธงแดง (Red Flag Canal) ชาวบ้านในท้องถิ่นได้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ขุดคลองยาว 1,500 กิโลเมตร ตามแนวหน้าผาสูงชันของภูเขาไท่หาง (Taihang) ในช่วงทศวรรษ 1960 ภายในหนึ่งทศวรรษ พวกเขาสามารถชักน้ำอันมีค่าจากแม่น้ำจางเหอซึ่งอยู่ติดกับมณฑลซานซีไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้งของเมืองอันหยาง

จากสิ่งมหัศจรรย์โบราณของซากปรักหักพังยินซวีไปจนถึงความสำเร็จสมัยใหม่ของเศรษฐกิจอากาศยานบินต่ำและมรดกที่ยั่งยืนของคลองธงแดง เมืองอันหยางเมืองที่หลอมรวมเจตนารมณ์แห่งนวัตกรรม ความยืดหยุ่น และมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว