อารยธรรมอินซวี 3,000 ปีที่มณฑลเหอหนาน ภาคลกลางของจีน

(People's Daily Online)วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024

ซากปรักหักพังอินซวี (Yin Ruins) ที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ซาง (1,600-1,046 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ได้รับการยืนยันผ่านเอกสารหลักฐานและการขุดค้นทางโบราณคดี

ซากปรักหักพังอินซวีและจารึกกระดูกพยากรณ์เสี่ยงทายที่ขุดพบที่นี่ เป็นข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดเกี่ยวกับราชวงศ์ ซึ่งขยายประวัติศาสตร์จีนจากที่เคยบันทึกไว้ออกไปเกือบ 1,000 ปี