สำรวจความรุ่งเรืองของอารยธรรมจีน 5,000 ปีที่แหล่งเหลียงจู่

(People's Daily Online)วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เคยกล่าวไว้ในจดหมายแสดงความยินดีต่อฟอรัมเหลียงจู่ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ว่าแหล่งวัฒนธรรมโบราณจีนเหลียงจู่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ 5,000 ปีของอารยธรรมจีนและเป็นมรดกอารยธรรมโลก

แหล่งวัฒนธรรมโบราณจีนเหลียงจู่ ตั้งอยู่ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน ซากปรักหักพังทางโบราณคดีของเมืองเหลียงจู่เคยเป็นศูนย์กลางของอำนาจและความเชื่อของวัฒนธรรมเหลียงจู่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี พ.ศ. 2562 แหล่งมรดกแห่งนี้ประกอบด้วยพื้นที่ในเมืองขนาดใหญ่ วิธีปฏิบัติในการเพาะปลูกข้าวขั้นสูง และระบบอนุรักษ์น้ำที่ซับซ้อน ซากปรักหักพังแห่งนี้ยังเผยให้เห็นสภาพของภูมิประเทศยุคแรกในแอ่งทะเลสาบไท่หู ทางตอนล่างของแม่น้ำแยงซี