ศธ.ไทยยินดีต้อนรับอาสาสมัครครูภาษาจีน

(CRI)วันพุธ 22 พฤษภาคม 2024

วันที่ 20 พฤษภาคม กระทรวงศึกษาธิการของไทยจัดพิธีต้อนรับอาสาสมัครการสอนภาษาจีนกลุ่มแรกในปี 2024 ทั้งหมด 53 คนจากประเทศจีน

นางสวี่ หลัน ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับว่า โครงการอาสาสมัครครูภาษาจีนข้ามชาติมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความสามารถของบุคลากรด้านอาชีวศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย หวังว่าอาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นทูตมิตรภาพจีน-ไทย

ตัวแทนจากสำนักงานวางแผนนโยบายของคณะกรรมการอาชีวศึกษาไทย กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการของไทยให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นอย่างมาก และมีความร่วมมือเชิงลึกกับศูนย์แลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านภาษาระหว่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการของจีน หวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการปลูกฝังบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผลักดันความเป็นสากลของการเรียนการสอนในโรงเรียน

ปีนี้ครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งโครงการอาสาสมัครครูภาษาจีนข้ามชาติของศูนย์แลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านภาษาระหว่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการจีน มีอาสาสมัครเกือบ 70,000 คน ไปสอนในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนี้มีอาสาสมัครมากกว่า 20,000 คนในประเทศไทย ในปี 2024 จะมีอาสาสมัครครูภาษาจีนจำนวน 850 คนเดินทางถึงประเทศไทย