เมืองโรงพยาบาลเอไอแห่งแรกของจีนเปิดตัว

(People's Daily Online)วันจันทร์ 03 มิถุนายน 2024

ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (Artificial Intelligence: AI) ได้สร้างกระแสในอุตตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่ภาคการดูแลรักษาสุขภาพ

เมื่อปีที่แล้ว เมืองเอไอของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโด่งดังในโลกออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่อัจฉริยะ 25 คนอยู่และมีสังคมร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับชีวิตจริงในโลกตะวันตก และปัจจุบัน นักวิจัยจีนจากมหาวิทยาลัยชิงหัวได้พัฒนาโรงพยาบาลเอไอ ที่เรียกว่า “โรงพยาบาลตัวแทน” ในโลกเสมือนจริงนี้ แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยทุกคนได้รับการขับเคลื่อนโดยตัวแทนอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (large language model: LLM) ซึ่งมีความสามารถในการโต้ตอบอัตโนมัติ

นักวิจัยจีนที่เพิ่งให้สัมภาษณ์กับโกลบอล ไทมส์ให้ความกระจ่างถึงผลกระทบในทางปฏิบัติจากแนวทางนวัตกรรมการดูแลสุขภาพนี้

แนวคิดของเมืองโรงพยาบาลเอไอ ที่ซึ่งผู้ป่วยเสมือนจริงได้รับการรักษาโดยแพทย์เอไอ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลเอไอ มีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมตัวแทนแพทย์ผ่านสภาพแวดล้อมจำลอง เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการรักษาโรคได้โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจำลองสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตัวแทนจะประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่ คนไข้และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพวกเขาจะถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี GPT-3.5 (โมเดลการเรียนรู้เชิงเทียม) และสามารถขยายกว้างขึ้นอย่างไม่จำกัด

โรงพยาบาลตัวแทนยังรวมถึงห้องต่าง ๆ เช่น ห้องให้คำปรึกษาต่าง ๆ และห้องทดสอบ ซึ่งต้องใช้ตัวแทนอัจฉริยะทางการแพทย์มืออาชีพหลายชุดในการทำงาน ดังนั้น คณะนักวิจัยได้ออกแบบการปฏิบัติงานด้วยตัวแทนแพทย์ 14 คนและตัวแทนพยาบาล 4 คน โดยตัวแทนแพทย์มีหน้าที่วินิจฉัยโรคและกำหนดแผนการรักษาโดยละเอียด ส่วนตัวแทนพยาบาลจะเน้นที่การให้ความช่วยเหลืองานประจำวัน

เมืองโรงพยาบาล AI จะช่วยเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่แท้จริงหรือไม่?  คำตอบคือ ใช่

หลิว หยาง หัวหน้าทีมวิจัยของโรงพยาบาลตัวแทน ผู้อำนวยการสถาบันการวิจัยอุตสาหกรรมเอไอ (Institute for AI Industry Research หรือ AIR) และรองคณบดีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยชิงหัว กล่าวกับโกลบอล ไทมส์ ว่า เมืองโรงพยาบาลตัวแทนถูกตั้งขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการที่แพทย์วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเป็นประโยชน์มหาศาลต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

ตัวอย่างเช่น แนวคิดนวัตกรรมนี้ช่วยให้ผู้ป่วยเสมือนได้รับการรักษาโดยแพทย์จริง ทำให้นักศึกษาแพทย์มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น

ด้วยการจำลองผู้ป่วยเอไอที่หลากหลาย นักศึกษาแพทย์สามารถเสนอแผนการรักษาได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจริงเนื่องจากข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ

อนาคตที่มีทั้งความท้าทายและความหวัง

ชาวเน็ตบางคนได้แสดงความคิดเห็นว่า “การจำลองเอไอ จะสำรวจวิธีการต่าง ๆ ที่โดยปรกติแล้ว มนุษย์ไม่มีเวลาหรือไม่สามารถสำรวจได้”

ลองจินตนาการถึงโรงพยาบาลอัตโนมัติเต็มรูปหลายพันแห่งจะช่วยชีวิตมนุษย์ได้เป็นล้านคน อนาคตนี้กำลังจะมาถึงอย่างรวดเร็ว

นายหลิวเปิดเผยว่าหลังจากการวิจัยและพัฒนาประมาณ 6 เดือน เมืองแห่งโรงพยาบาลเอไอใกล้พร้อมสำหรับการใช้งานจริง ด้วยแผนที่เน้นในทิศทางการใช้งานเฉพาะ เมืองนี้มีเป้าหมายเปิดดำเนินการในครึ่งหลังของปี 2567

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีโอกาสมีแนวโน้มที่ดี แต่การดำเนินการและการส่งเสริมโรงพยาบาลตัวแทนสำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโดยเอไอ ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ

นายหลิวเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการแพทย์ของประเทศอย่างเข้มงวด การตรวจสอบความพร้อมทางเทคโนโลยีอย่างละเอียด และการสำรวจกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างเอไอกับมนุษย์ ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน

เอไอไม่สามารถแทนที่มนุษย์

เมื่อมองไปข้างหน้า อนาคตของเอไอในวงการการแพทย์ก็ดูสดใส พร้อมด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยเอไอ สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดทางสรีรวิทยาและสติปัญญาของมนุษย์ได้ในบางแง่มุม ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของบริการด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเอไอ ไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้

ข้อมูลจากคนวงใน ในทางการแพทย์ ความไม่แน่นอนถือเป็นเรื่องปกติ ด้วยสุขภาพของแต่ละคนและคนไข้แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง แม้ว่าพวกเขาจะเป็นโรคเดียวกัน แต่สาเหตุในการเกิดโรค รวมทั้งลักษณะทางกายภาพและสังคมของผู้ป่วยก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ในท้ายที่สุดจำเป็นต้องได้รับการจัดการโดยมนุษย์