เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ: วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2567 มุ่งการฟื้นฟูผืนดิน

(People's Daily Online)วันพุธ 05 มิถุนายน 2024

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 สิทธัต ฉัตเทอร์จี (Siddharth Chatterjee) ผู้ประสานงานสหประชาชาติในประเทศจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านคลิปวิดีโอเนื่องในกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2567 ณ สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในประเทศจีน โดยมีใจความส่วนหนึ่งดังนี้ “วันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ มีการกำหนดหัวข้อในการรณรงค์ภายใต้แนวคิด 'Our land. Our future. We are #GenerationRestoration' เพื่อให้ทั่วโลกนำไปเป็นแนวทางในการรณรงค์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นเรื่องการฟื้นฟูผืนดิน การฟื้นตัวจากภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย”