มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นจะเปิดหลักสูตรด้านเอไอ 100 หลักสูตร มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม

(People's Daily Online)วันศุกร์ 07 มิถุนายน 2024

การศึกษาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในจีนกำลังเฟื่องฟู มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นในเซี่ยงไฮ้จะเปิดตัวหลักสูตร AI อย่างน้อย 100 หลักสูตรตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้

โครงการริเริ่มเชิงนวัตกรรมนี้สอดคล้องกับแผนของหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลทั่วประเทศ เช่นเดียวกับเป้าหมายการพัฒนา AI ของประเทศ เพื่อปลูกฝังผู้มีความสามารถด้าน AI ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตในอุตสาหกรรมเกิดใหม่

เฉิน เยี่ยน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นกล่าวว่า เริ่มจากนักศึกษาเข้าใหม่ จะมีการระบุข้อกำหนดในการปลูกฝังความรู้และความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ในหลักสูตรระดับปริญญาอย่างชัดเจน

ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ทางการ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 15,303 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 36,690 คน

จู หรงเซิง ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความมั่นคงและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยชิงหัว กล่าวกับโกลบอล ไทมส์ ว่า ไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่พยายามรวม AI เข้ากับหลักสูตรรายวัน แต่ยังรวมถึงโรงเรียนด้วย การฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้าน AI อย่างแรกคือการจัดเตรียมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด และช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับยุค AI ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาเดินออกจากมหาวิทยาลัย ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขากำลังเพาะเมล็ดพันธุ์สำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม AI ของประเทศในระยะยาว

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยนานกิงได้ประกาศความเคลื่อนไหวครั้งบุกเบิก โดยเปิดตัวหลักสูตรทั่วไปด้าน AI ที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้าน AI ในหมู่นักศึกษาใหม่ทุกคน ด้วยโครงสร้างหลักสูตรด้าน AI ภาคบังคับ เสริมด้วยชุดหลักสูตรความรู้ด้าน AI และหลักสูตรสหวิทยาการที่บูรณาการ AI เข้ากับสาขาวิชาการต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง

มหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมปักกิ่งได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนที่เข้าเรียนในปีนี้จะได้รับการฝึกอบรมด้านการศึกษาทั่วไปด้าน AI โดยมีหลักสูตรบังคับ เช่น การแนะนำ AI การแนะนำคอมพิวเตอร์ และการคิดเชิงออกแบบ