สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของจีนในปี 2566 ดีขึ้น

(People's Daily Online)วันศุกร์ 07 มิถุนายน 2024


ชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวดอกออตเตเลีย อะคูมิเนต (ottelia acuminate) ที่ฐานปลูกฯ ในมณฑลยูนนาน
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายจากโดรนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 (ซินหัว)

แถลงการณ์ของกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีนเมื่อวันพุธที่ 5 มิ.ย. ระบุว่า ในปี 2566 จีนมีการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้ำอย่างต่อเนื่อง

ตามข้อมูลนิเวศวิทยาและแถลงการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ มีการ ติดตามความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM2.5 จาก 339 เมือง

ในปี 2566 ความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM2.5 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของมลพิษทางอากาศ อยู่ที่ 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงเกือบ 3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากเป้าหมายประจำปี

ตัวเลขดังกล่าวลดลงร้อยละ 28.6 จากปี 2559 สะท้อนถึงแนวโน้มการปรับปรุงคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

ส่วนน้ำผิวดินที่ได้รับการตรวจวัดร้อยละ 89.4 มีคุณภาพค่อนข้างดี อยู่ที่หรือเหนือกว่าระดับ 3 ในระบบคุณภาพน้ำที่มี 5 ระดับ เพิ่มขึ้น 1.5 จุดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

แถลงการณ์ยังเปิดเผยว่าสัดส่วนพื้นที่น้ำทะเลภายใต้เขตอำนาจของจีนที่มีคุณภาพดีที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 97.9 เพิ่มขึ้น 0.5 จุดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

วันที่ 5 มิ.ย. เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่สหประชาชาติได้กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ทั่วโลกตระหนักถึงและดำเนินการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูผืนดิน การต้านทานภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนกล่าวเมื่อวันจันทร์ระหว่างกิจกรรมตามหัวข้อที่จัดขึ้นโดยสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำจีนว่า จีนได้ฟื้นฟูระบบนิเวศมากกว่า 100 ล้านหมู่ (ประมาณ 6.7 ล้านเฮกตาร์) ซึ่งรวมถึงภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูก ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า และทะเลทราย