จีนเก็บเกี่ยว “ข้าวสาลีฤดูหนาว” เกินครึ่งหนึ่ง

(People's Daily Online)วันศุกร์ 07 มิถุนายน 2024

เมื่อวันพุธที่ 5 มิ.ย. จีนได้เก็บเกี่ยวข้าวสาลีฤดูหนาวถึงร้อยละ 57 ของทั้งหมด ซึ่งเกินครึ่งทางเร็วกว่าปีที่ผ่านมา 2- 3 วัน สื่อให้เห็นถึงความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีฤดูหนาวรวมทั้งสิ้น 190 ล้านหมู่ (79.8 ล้านไร่)

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของจีน ซึ่งเป็นฐานทางการเกษตรที่สำคัญสองแห่งได้สิ้นสุดลงแล้ว ในขณะที่จะมีการเร่งเก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่ในมณฑลเจียงซู ซานตง ซานซี และเหอเป่ย

กระทรวงฯ ระบุว่า มีการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวข้าวสาลี รวมถึงการใช้งานเครื่องเก็บเกี่ยวพืชผลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงทั่วประเทศ

ตามการคาดการณ์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน สภาพอากาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวและการตากพืชผล

ตามธรรมเนียมปฏิบัติ การเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนในจีนครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายนในทุกปี โดยงานส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีฤดูหนาว ธัญพืชหลัก และเมล็ดเรพซีด

ผลผลิตธัญพืชของจีนในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 695.41 ล้านตัน อนึ่ง จีนได้มีรายงานการเก็บเกี่ยวธัญพืชมากกว่า 650 ล้านตันติดต่อกันเป็นปีที่ 9

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกธัญพืช รัฐบาลกลางได้เพิ่มราคาซื้อข้าวสาลีและข้าวขั้นต่ำในปี 2566 และปรับปรุงนโยบายการอุดหนุนธัญพืชสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและถั่วเหลือง

รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลประจำปี 2567 ระบุว่า “เราจะปรับปรุงระบบการผลิต การจัดเก็บ และการแปรรูปธัญพืช และดำเนินการตามขั้นตอนที่ครอบคลุมเพื่อสร้างรากฐานแห่งความมั่นคงทางอาหาร”