จีนมุ่งส่งเสริมการปฏิรูปโรงพยาบาลสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

(People's Daily Online)วันศุกร์ 07 มิถุนายน 2024

ตามรายการงานการปฏิรูปการดูแลสุขภาพประจำปี 2567 ที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ จีนจะส่งเสริมการปฏิรูปและพัฒนาโรงพยาบาลสาธารณะอย่างมีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามด้านการปฏิรูปการดูแลสุขภาพ

สำนักงานทั่วไปแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวเพื่อกระตุ้นรัฐบาลท้องถิ่นให้เรียนรู้จากการปฏิรูปการดูแลสุขภาพที่ประสบความสำเร็จในเมืองซานหมิง มณฑลฝูเจี้ยน

เมืองซานหมิงเริ่มปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐในปี 2555 เพื่อจัดการกับราคายาและวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่สูงเกินไป รวมทั้งการใช้ยาและการทดสอบที่มากเกินไปในบริการด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่ค่ารักษาพยาบาลที่มีราคาแพง และภาระหนักสำหรับกองทุนประกันสุขภาพในท้องถิ่น

เอกสารดังกล่าวเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการชำระเงินในโรงพยาบาลรัฐ โดยระบุว่ารายได้ของบุคลากรทางการแพทย์ควรจะมีเสถียรภาพ และต้องไม่เชื่อมโยงกับใบเรียกเก็บเงินค่ายา วัสดุทางการแพทย์ การตรวจและการทดสอบ

ตามเอกสารดังกล่าว จีนจะส่งเสริมการจัดซื้อยาและวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์แบบรวมศูนย์ในระดับประเทศ และปรับค่าบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา จีนได้ดำเนินการจัดซื้อยาตามปริมาณรวมทั้งสิ้น 9 รอบ และการประมูลหลายครั้งสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ เช่น ขดลวดหลอดเลือดหัวใจ ข้อต่อเทียม และเลนส์แก้วตาเทียม

จีนจะปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และสร้างระบบประกันสุขภาพแบบหลายชั้น โดยมีความพยายามที่จะปรับปรุงระบบประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการประกันสุขภาพเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ ตามเอกสารดังกล่าว จีนจะดำเนินการปฏิรูปเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้และการจัดการยา กลไกการประเมินและการอนุมัติยา และการจัดหายา