“หมู่บ้านเกือบร้าง” กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

(People's Daily Online)วันอังคาร 11 มิถุนายน 2024
“หมู่บ้านเกือบร้าง” กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ชาวบ้านนำพืชผลทางการเกษตรตากแห้งที่หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณที่มีชื่อเสียงในมณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

หมู่บ้านหวงหลิง ในมณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของจีน มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ได้เปลี่ยนจาก “หมู่บ้านเกือบร้าง” มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ด้วยอานิสงค์ของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

“หวงหลิง” เป็นที่รู้จักกันในฐานะหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา เริ่มมีการพัฒนาเพื่อปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่ในปี พ.ศ. 2552

หมู่บ้านได้บูรณะอาคารโบราณกว่า 100 หลัง ปกป้องระบบนิเวศในท้องถิ่น และเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงการตากพืชผลทางการเกษตรที่มีสีสันสดใสบนหลังคาอาคารสไตล์ฮุย ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

นอกจากจะมีการอนุรักษ์อาคารโบราณ นาข้าวขั้นบันได และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มากกว่า 10 รายการ หมู่บ้านแห่งนี้ยังได้พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการทัวร์ป่ายามค่ำคืน อัดฉีดพลังใหม่ให้กับหมู่บ้านโบราณแห่งนี้

ทิวทัศน์ที่หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณที่มีชื่อเสียงในมณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ทิวทัศน์ที่หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณที่มีชื่อเสียงในมณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)