ธนาคารแห่งการสื่อสารสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(People's Daily Online)วันอังคาร 11 มิถุนายน 2024


โครงการพลังงานลมในเมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
2567 (ซินหัว)

ธนาคารแห่งการสื่อสาร หนึ่งในบรรดาธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ได้สนับสนุนด้านการเงินให้แก่ภาคธุรกิจดั้งเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยคาร์บอนระดับต่ำ รวมทั้งการขยายตัวของภาคธุรกิจสีเขียว

ข้อมูลจากธนาคารเผยว่า ในปลายปี พ.ศ. 2566 สินเชื่อที่โดดเด่นของผู้ให้กู้เพื่อการพัฒนาสีเขียวมีมูลค่า 822.04 พันล้านหยวน (ประมาณ 4,110.2 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.37 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565

ในปี พ.ศ. 2564 ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ได้เปิดตัวสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ท่ามกลางความพยายามของประเทศในการดำเนินการพัฒนาสีเขียว

ในปลายปี พ.ศ. 2566 ธนาคารแห่งการสื่อสารได้ปล่อยสินเชื่อมูลค่า 21.38 พันล้านหยวนสำหรับการลดการปล่อยคาร์บอนตามข้อกำหนดของ PBOC

ธนาคารวางแผนที่จะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับความพยายามในการลดคาร์บอน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ยอดสินเชื่อสีเขียวของธนาคารสูงถึง 1 ล้านล้านหยวนภายในปี พ.ศ. 2568

จีนมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่ คือ การปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ถึงเพดานสูงสุดภายในปี พ.ศ. 2573 และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนปี พ.ศ. 2603