ณ สนามบินศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของจีน ปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศมียอดสะสมเกิน 1 แสนตัน

(People's Daily Online)วันอังคาร 11 มิถุนายน 2024
ณ สนามบินศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของจีน ปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศมียอดสะสมเกิน 1 แสนตัน
พนักงานทำงานที่ท่าอากาศยานเอ้อโจว ฮวาหู ในมณฑลหูเป่ย ตอนกลางของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2567 (ซินหัว)

ท่าอากาศยานเอ้อโจว ฮวาหู เป็นสนามบินศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศจีน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (8 มิ.ย.) ยอดสะสมของการขนส่งระหว่างประเทศเกิน 1 แสนตัน สนามบินแห่งนี้เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 2566 ปัจจุบันให้บริการบินในเส้นทางระหว่างประเทศ 18 แห่ง รวมถึง เส้นทางภายในประเทศ 50 แห่ง ที่นี่เป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าขนาด 750,000 ตารางเมตร โดยมีสายคัดแยกพัสดุยาวถึง 52 กิโลเมตร

ณ ลานจอดเครื่องบินที่ท่าอากาศยานเอ้อโจว ฮวาหู ในมณฑลหูเป่ย ตอนกลางของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2567 (ซินหัว)
ณ ลานจอดเครื่องบินที่ท่าอากาศยานเอ้อโจว ฮวาหู ในมณฑลหูเป่ย ตอนกลางของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2567 (ซินหัว)
ณ ลานจอดเครื่องบินที่ท่าอากาศยานเอ้อโจว ฮวาหู ในมณฑลหูเป่ย ตอนกลางของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2567 (ซินหัว)
ณ ลานจอดเครื่องบินที่ท่าอากาศยานเอ้อโจว ฮวาหู ในมณฑลหูเป่ย ตอนกลางของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2567 (ซินหัว)