ฤดูกาลดอกไม้นานาพรรณเบ่งบานในซินเจียง

(People's Daily Online)วันพุธ 12 มิถุนายน 2024
ฤดูกาลดอกไม้นานาพรรณเบ่งบานในซินเจียง
นักท่องเที่ยวถ่ายรูปที่จุดชมวิวทุ่งดอกไม้ที่เชิงเขาเทียนซานในเมืองอีหนิง แคว้นปกครองตนเองอีหลี กลุ่มชาติพันธุ์คาซัค เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

ดอกไม้นานาพรรณ เช่น ดอกโบตั๋นสมุนไพรจีน ดอกลาเวนเดอร์ และดอกเสจ กำลังเบ่งบานสะพรั่งในพื้นที่ทิวทัศน์ทุ่งดอกไม้บริเวณเชิงเขาเทียนซาน ในเมืองอีหนิง แคว้นปกครองตนเองอีหลี กลุ่มชาติพันธุ์คาซัค เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยือน

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา แคว้นปกครองตนเองฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรและส่งเสริมการปลูกดอกไม้อย่างแข็งขันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจแปรรูปดอกไม้สดอย่างเต็มรูปแบบ โดยผลิตสินค้าต่าง ๆ จัดจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น เค้กดอกไม้ ชาดอกไม้ ไวน์ดอกไม้ และลูกอมดอกไม้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

ดอกโบตั๋นสมุนไพรจีนในจุดชมวิวดอกไม้ที่เชิงเขาเทียนซานในเมืองอีหนิง แคว้นปกครองตนเองอีหลี กลุ่มชาติพันธุ์คาซัค เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ดอกโบตั๋นสมุนไพรจีนในจุดชมวิวดอกไม้ที่เชิงเขาเทียนซานในเมืองอีหนิง แคว้นปกครองตนเองอีหลี กลุ่มชาติพันธุ์คาซัค เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)