อาชีพใหม่สร้างโอกาสให้บัณฑิตจบใหม่

(People's Daily Online)วันพุธ 12 มิถุนายน 2024

สำนักข่าว CCTV รายงานเมื่อวันที่ 29 พ.ค. ว่า บัณฑิตจีนจบใหม่จำนวน 11.79 ล้านคนในปีนี้กำลังก้าวสู่การเริ่มต้นอาชีพของพวกเขา อาชีพและประเภทการทำงานใหม่ ๆ จะสร้างโอกาสในการจ้างงานให้แก่พวกเขาได้

ตามแผนงานที่กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนเพิ่งประกาศ ในแวดวงการทำงานจะเกิดอาชีพใหม่ 19 อาชีพ เช่น นักไลฟ์สดผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ และผู้ทดสอบยานพาหนะที่เชื่อมต่ออัจฉริยะ

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังเปิดเผยประเภทงานใหม่ 29 ประเภท ส่งผลให้มีตำแหน่งงานว่างเพิ่มมากขึ้น เช่น นักออกแบบแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการมือถือ

อาชีพใหม่และประเภทงานใหม่เหล่านี้บ่งบอกถึงความต้องการบุคคลที่มีความสามารถและสภาวะการขาดแคลนแรงงาน

บัณฑิตใหม่ โดยเฉพาะผู้เกิดหลังปี ค.ศ.1995 และหลังปี ค.ศ.2000 มีความสนใจงานในภาคส่วนที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ ซึ่งต้องการบริการจัดหางานที่เหมาะสมและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในจีน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีอาชีพเกิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ก็ยังคงมีความท้าทายในการจับคู่ผู้มีความสามารถกับความต้องการทางอุตสาหกรรม

ภาคการผลิตเผชิญกับการขาดแคลนผู้มีความสามารถ 30 ล้านคน ในขณะที่ความต้องการการดูแลผู้สูงอายุมีมากกว่า 10 ล้านคน แต่ปัจจุบันมีผู้ทำงานด้านนี้เพียงประมาณ 300,000 ตำแหน่ง

สิ่งที่ต้องทำคือการฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดปัญหาทางโครงสร้างในการจ้างงานและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาสังคม

ความพยายามในการสร้างโอกาสงานใหม่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจ้างงานอย่างมีคุณภาพสูงแก่บัณฑิตจบใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2567 จำนวนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน 2,524 แห่ง ได้ออกโครงการตรวจเยี่ยมและประสานงานกับบริษัทต่าง ๆ ในการขยายโอกาสในการจ้างงาน ก่อให้เกิดตำแหน่งงานใหม่เกือบ 3.76 ล้านตำแหน่ง

ด้วยการรักษาเสถียรภาพฐานการจ้างงานที่มีอยู่และการเปิดใช้งานจ๊อบพูลส์ หรือกลุ่มตำแหน่งงานที่มีศักยภาพจะส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงโอกาสการจ้างงานได้มากขึ้นและดีขึ้น