จีนตีพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือ “รวบรวมคำอภิปรายเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติของ ปธน.สี จิ้นผิง”

(CRI)วันพุธ 12 มิถุนายน 2024

เมื่อเร็วๆ นี้ หนังสือ “รวบรวมคำอภิปรายเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติของ ปธน.สี จิ้นผิง” ที่เรียบเรียงโดยสถาบันวิจัยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วรรณกรรมกลางและวางจำหน่ายทั่วประเทศ

ความมั่นคงด้านพลังงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศครั้งที่ 18 เป็นต้นมา พรรคคอมมิวนิสต์ฯ ที่มีสหายสี จิ้นผิงเป็นแกนกลาง ได้พิจารณาการพัฒนาและความมั่นคงแห่งชาติทางยุทธศาสตร์ แสวงหาหนทางการพัฒนาพลังงาน และเสนอยุทธศาสตร์ใหม่ของความมั่นคงด้านพลังงาน ผลักดันการปฏิรูปด้านการบริโภคพลังงาน การปฏิรูปการตอบสนองด้านพลังงาน การปฏิรูปเทคโนโลยีพลังงานและการปฏิรูประบบพลังงาน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างรอบด้าน เร่งการสร้างสรรค์ระบบพลังงานใหม่ของจีน สร้างพื้นฐานที่เป็นหลักประกันทางพลังงานให้มั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ช่วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีพลัง นำเสนอภูมิปัญญาจีนและพลังของจีนต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานของโลก

บทความจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติของสหายสี จิ้นผิง มีมุมนองที่ยาวไกล มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ มีความคิดอันลึกซึ้ง มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงาน รักษาความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติในยุคใหม่ ตลอดจนผลักดันการปฏิรูปด้านพลังงาน เร่งกระบวนการสร้างสรรค์ประเทศให้มีความเข้มแข็งด้านพลังงาน และให้หลักประกันทางพลังงานที่มั่นคงต่อกระบวนการสร้างสรรค์ความทันสมัยแบบจีน