ฝีพายร่วมแข่งพายเรือมังกรในเหลียนเจียง มณฑลฝูเจี้ยน

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2024
ฝีพายร่วมแข่งพายเรือมังกรในเหลียนเจียง มณฑลฝูเจี้ยน
บรรดาฝีพายร่วมแข่งขันในกิจกรรมพายเรือมังกรที่ท่าเรือประมงแห่งหนึ่งในอำเภอเหลียนเจียง มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 (ซินหัว)

การแข่งพายเรือมังกรในทะเลมีประวัติยาวนานในเหลียนเจียง กิจกรรมแข่งเรือระยะเวลา 8 วันเริ่มตั้งแต่วันแรกของเดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติจีน เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร หรือเทศกาลตวนอู่

บรรดาฝีพายร่วมแข่งขันในกิจกรรมพายเรือมังกรที่ท่าเรือประมงแห่งหนึ่งในอำเภอเหลียนเจียง มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 (ซินหัว)
บรรดาฝีพายร่วมแข่งขันในกิจกรรมพายเรือมังกรที่ท่าเรือประมงแห่งหนึ่งในอำเภอเหลียนเจียง มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 (ซินหัว)
บรรดาฝีพายร่วมแข่งขันในกิจกรรมพายเรือมังกรที่ท่าเรือประมงแห่งหนึ่งในอำเภอเหลียนเจียง มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 (ซินหัว)