ปธน.จีนตอบจดหมายสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์จีน

(CRI)วันศุกร์ 14 มิถุนายน 2024

นายสี จิ้นผิงเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการทหารกลางจีน ได้ตอบจดหมายของศาสตราจารย์เหยา ชีเจ้อ สมาชิกสภาวิทยาศาสตร์จีนและศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชิงหัว กล่าวทักทายอย่างอบอุ่นด้วยความจริงใจ และฝากความปรารถนาดีไว้ด้วย

นายสี จิ้นผิง กล่าวในจดหมายว่า ท่านกลับประเทศและสอนหนังสือกว่า 20 ปีแล้ว ขอให้นำเจตจำนงของความรักชาติให้กลายเป็นการสร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยชิงหัวอย่างเต็มความสามารถ และประสบผลสำเร็จมากมายในการวิจัยวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ

นายสี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า หวังว่าท่านจะยึดมั่นความตั้งใจของตน ใช้ความเหนือกว่าของตน นำพาเพื่อนร่วมงานแสวงหารูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรด้วยตนเอง ผลักดันการสร้างสรรค์ใหม่ พยายามสร้างฐานใหม่แห่งการฝึกอบรมบุคลากรและสร้างสรรค์ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคุณูปการใหม่เพื่อยกระดับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สูงขึ้น และสร้างสรรค์ประเทศที่เข้มแข็งด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ศาสตราจารย์เหยา ชีเจ้อ เคยสอนหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานาน ปี 2004 ได้เดินทางกลับประเทศจีนและสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยชิงหัว ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันอัจฉริยะและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสารสนเทศมหาวิทยาลัยชิงหัว