เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง: หวังว่าจะมีการไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้น บ่อยขึ้น และมากขึ้น

(People's Daily Online)วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 9 ที่กลางลานเขตศูนย์กลางธุรกิจซานหลี่ถุน กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ธุรกิจไทยและจีน ตลอดจนเพื่อต้อนรับการฉลองครบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย

นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์ว่าปีหน้าจะครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ถือว่าทั้งสองประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์กันมานานและแน่นแฟ้น ส่วนความร่วมมือก็หลากหลายมาก “หลังจากที่เรามีความตกลงยกเว้นตรวจลงตรา หวังว่าจะมีการไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้น บ่อยขึ้น และมากขึ้นด้วย”