บทวิเคราะห์: จีนและออสเตรเลียควรรักษาและพัฒนาแนวโน้มเชิงบวกได้อย่างไร

(CRI)วันพฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2024

ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2024 นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ทั้งสองฝ่ายได้ออก “แถลงการณ์ผลลัพธ์ร่วมของการพบปะประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีจีนและออสเตรเลีย” และบรรลุความร่วมมือต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และอื่นๆ นายแอนโทนี แอลบานีส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย กล่าวว่า การเยือนครั้งนี้เป็น ความก้าวหน้าที่สำคัญมากในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้มั่นคง

จีนและออสเตรเลียมีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันและเป็นหุ้นส่วนโดยธรรมชาติ จีนเป็นคู่ค้า ตลาดส่งออก และแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียต่อเนื่องกันเป็นเวลา 15 ปี ในปี 2023 ยอดการค้าจีนและออสเตรเลียสูงถึง 229.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกือบ 80% ของการเกินดุลการค้าของออสเตรเลียมาจากการค้ากับจีน ในเดือนมีนาคมปีนี้ จีนยกเลิกการจัดเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้ไวน์นำเข้าจากออสเตรเลีย ในเดือนเมษายน ออสเตรเลียส่งออกไวน์ไปยังประเทศจีนเป็นมูลค่ารวมประมาณ 86 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยมียอดขายเกินกว่าช่วง 3 ปีก่อนหน้า

ในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าเสรีจีน-ออสเตรเลีย ซึ่งกลายเป็นจุดเด่นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ข้อตกลงการค้าเสรีจีน-ออสเตรเลียเป็นข้อตกลงการค้าเสรีระดับสูงฉบับแรกที่ลงนามระหว่างจีนและประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมปี 2015 ซึ่งได้ลดเกณฑ์การแลกเปลี่ยนการค้าและการลงทุนทวิภาคีลงอย่างมาก และกำหนดกลไกที่เปิดกว้าง มีความสะดวก และเป็นมาตรฐานมากขึ้นสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับออสเตรเลีย โดยได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

จีนและออสเตรเลียได้เริ่มต้นเส้นทางที่ถูกต้องในการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งไม่เพียงสอดคล้องกับประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ แต่ยังมีความจำเป็นต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคด้วย