ผลกำไรด้านอุตสาหกรรมของจีนใน 5 เดือนแรกของปี 2567สูงขึ้นร้อยละ 3.4

(People's Daily Online)วันศุกร์ 28 มิถุนายน 2024

ข้อมูลจากทางการเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายนว่า ผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมหลักของจีนใน 5 เดือนแรกของปี 2567 สูงขึ้นร้อยละ 3.4

ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ระบุว่า อัตราการเติบโตลดลงจากสถิติการเพิ่มตัวร้อยละ 4.3 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้

บริษัทอุตสาหกรรมที่มีรายได้จากธุรกิจหลักต่อปีอย่างน้อย 20 ล้านหยวน (ประมาณ 100 ล้านบาท) มีผลกำไรรวมในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมอยู่ที่ 2.75 ล้านล้านหยวน (13.75 ล้านล้านบาท)

ในบรรดา 41 หมวดหมู่อุตสาหกรรมที่สำนักงานฯ ตรวจสอบ มีอุตสาหกรรม 32 หมวดหมู่ที่มีการเติบโตของผลกำไร

ผลกำไรของภาคการผลิตอุปกรณ์ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

NBS ระบุว่า กำไรรวมของภาคส่วนนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีส่วนทำให้การเติบโตของผลกำไรภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ส่งผลให้ภาคการผลิตอุปกรณ์เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนรายใหญ่ที่สุด