ไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ครึ่งปีแรก 17.5 ล้านคน

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 04 กรกฎาคม 2024

ข้อมูลทางการเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม ในครึ่งแรกของปี 2567 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 17.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายสิ้นปีที่ 36.7 ล้านคน

ตามข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยระบุว่า ใน 6 เดือนแรกของปี 2567 นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เดินทางมาไทยมากสุดเป็นอันดับหนึ่งที่จำนวน 3.43 ล้านคน ซึ่งจีนถือเป็นแหล่งตลาดที่ใหญ่สุดสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามด้วยนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 2.43 ล้านคน และประเทศอินเดีย จำนวน 1.04 ล้านคน

กระทรวงฯ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มการท่องเที่ยวจากคนดัง ช่วงเทศกาลวันหยุดฤดูร้อน และมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของรัฐบาล

แถลงการณ์ของกระทรวงฯ ระบุว่า รัฐบาลไทยกำลังทำงานร่วมกับสายการบินต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเข้าราชอาณาจักร และกำลังขยายการเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าให้แก่ประเทศอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งรวมทั้งข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกันระหว่างไทยและจีนที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ช่วยกระตุ้นความมั่นใจและอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางระหว่างสองประเทศ

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ ประมาณ 825 พันล้านบาท โดยมีเป้าหมายยอดรายรับจากการท่องเที่ยวในปี 2567 ที่ 3.5 ล้านล้านบาท

เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐบาลไทยได้เพิ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวขาเข้าในปี 2567 เพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านคนเป็น 36.7 ล้านคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่จะยกระดับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้อยู่ที่ร้อยละ 3

ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดในปี 2562 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวถึง 39.9 ล้านคน สร้างรายได้ 1.91 ล้านล้านบาท การท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของ GDP