นายกฯ จีนเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันสร้างฉันทามติเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

(CRI)วันศุกร์ 05 กรกฎาคม 2024


ภาพจากซินหัว

4 กรกฎาคม นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำเป็นต้องมีการหารือเชิงลึกและการสร้างฉันทามติระหว่างประเทศต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ตลอดจนความพยายามร่วมกันเพื่อกุมโอกาสและเอาชนะความท้าทาย

นายหลี่ เฉียงกล่าวเช่นนี้ขณะกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก และการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกประจำปี 2024 ที่นครเซี่ยงไฮ้

นายหลี่ เฉียงกล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นเรื่อย และแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญเบื้องหลังการปฏิวัติทางเทคโนโลยีรอบใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ยังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ความมั่นคง การจ้างงาน และจริยธรรม

นายหลี่ เฉียงชี้ว่า จีนเปิดรับการปฏิวัติอัจฉริยะมาโดยตลอด ส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างจริงจัง พร้อมทั้งให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและการกำกับดูแลของ AI และได้ดำเนินมาตรการเชิงปฏิบัติต่างๆ นอกจากนี้ จีนยังได้เสนอข้อริเริ่มการกำกับดูแล AI ระดับโลก และเสนอมติในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 78 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างขีดความสามารถของ AI ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์

จีนได้ทำการสำรวจเชิงบวกและสนับสนุนแนวคิดและแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและการกำกับดูแลระดับโลกของ AI

นายหลี่ เฉียงกล่าวว่า จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศอื่น ๆ เพื่อทำให้ AI สามารถรองรับการพัฒนาระดับโลกได้ดีขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้สูงขึ้น

นายหลี่ เฉียงได้เสนอข้อชี้แนะ 3 ประการ ได้แก่ 1.กระชับความร่วมมือด้านนวัตกรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 2.ส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมและลดช่องว่างทางดิจิทัล และ 3.เสริมสร้างการกำกับดูแลร่วมกัน และประกันให้ใช้เทคโนโลยี AI ในทางที่ถูกต้อง

แขกชาวต่างชาติ ตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยรวมประมาณ 1,000 คน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดประชุมครั้งนี้

ที่ประชุมได้ออกปฏิญญาเซี่ยงไฮ้ว่าด้วยธรรมาภิบาล AI ระดับโลก