รายงานแสดงให้เห็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมบนเกาะหวงเหยียนดีเยี่ยม

(People's Daily Online)วันพุธ 10 กรกฎาคม 2024

รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพุธระบุว่า พื้นที่เกาะหวงเหยียนในทะเลจีนใต้ของจีนมีระบบนิเวศที่มีคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมและระบบนิเวศแนวปะการังที่สมบูรณ์

รายงานการตรวจสอบและประเมินผลด้านสถานะนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่เกาะหวงเหยียนของจีน เผยแพร่โดยหลายหน่วยงานร่วมกัน ได้แก่ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน และมหาวิทยาลัยกวางสี เป็นต้น

ข้อค้นพบที่รายงานนำเสนออยู่บนพื้นฐานของการตรวจสอบ ณ สถานที่ซึ่งดำเนินการในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะหวงเหยียนในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพน้ำทะเล ชุมชนปะการังและปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง ตลอดจนการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและการประเมินโดยใช้การสำรวจทางวิทยาศาสตร์ครั้งก่อน ผลการวิจัย และผลการสำรวจของการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมในพื้นที่