แถลงการณ์การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 7 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19

(CRI)วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2022

ระหว่างวันที่ 9 -12 ตุลาคมนี้ การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 7 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยมีกรรมการส่วนกลาง 199 คน และผู้สมัครกรรมการส่วนกลาง 159 คน พร้อมกับผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กรมการเมืองแห่งชาติจีนเป็นประธานของการประชุมครั้งนี้ และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์สำคัญ

การประชุมตกลงกันว่าจะจัดการประชุมผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ โดยได้รับฟังและหารือในรายงานการทำงานของนายสี จิ้นผิง ซึ่งได้รับการมอบหมายจากกรมการเมืองแห่งชาติหารือและผ่านรายงานของคณะกรรมการส่วนกลางชุดที่ 19 และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบวินัยชุดที่ 19 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ยื่นให้การประชุมผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ 20

รวมถึงการหารือและผ่านธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉบับแก้ไข พร้อมตัดสินใจจะยื่นเอกสาร 3 ฉบับนี้ให้การประชุมผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ 20 เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป