ขอความคิดเห็นเพื่อทำรายงานสมัชชาที่ 20 พรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.)

(CRI)วันศุกร์ 14 ตุลาคม 2022

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการประชุมสัมมนาโดยมีผู้แทนจากส่วนกลางของบรรดาพรรคประชาธิปไตยต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบสหพันธ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแห่งประเทศจีน ตลอดจนบุคคลที่ไม่สังกัดกลุ่มพรรคใด ๆ เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการทำรายงานสมัชชาที่ 20 ของพคจ.

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลาง พคจ.กล่าวสุนทรพจน์สําคัญ โดยเน้นว่า ด้วยภาระหน้าที่ใหม่และความเรียกร้องใหม่แห่งยุคใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์จีนและบรรดาพรรคประชาธิปไตยต่าง ๆ ต้องส่งเสริมความร่วมมือในการทำงาน รักษาความมั่นคงและพัฒนาแนวร่วมเพื่อรักชาติ เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาและพลังจากชนชั้นต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นเท่าที่จะทำได้ กระตุ้นความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ของทั่วทั้งสังคมและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ร่วมกันต่อสู้เพื่อการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในทุกด้านและขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองใหม่ของประชาชาติจีนอย่างรอบด้าน