ปธน.จีนชี้ จีน-เยอรมนีควรร่วมมือสร้างคุณูปการเพื่อสันติภาพและการพัฒนาของโลก

(CRI)วันจันทร์ 07 พฤศจิกายน 2022

เช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่มหาศาลาประชาชน ณ กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้พบปะกับนายโอลาฟ ชอลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนีที่มาเยือนจีน

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า นายโอลาฟ ชอลซ์ เป็นผู้นำประเทศยุโรปคนแรกที่มาเยือนจีนหลังเสร็จสิ้นการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคอมมิวนิสต์ระดับชาติจีน และเป็นครั้งแรกที่ท่านมาเยือนจีนหลังเข้ารับตำแหน่งด้วย เชื่อมั่นว่า การเยือนครั้งนี้จะเพิ่มพูนความเข้าใจและไว้วางใจระหว่างสองฝ่าย กระชับความร่วมมือที่มุ่งปฏิบัติเป็นจริงในด้านต่างๆ วางแผนที่ดีสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเยอรมนีขั้นตอนต่อไป

นายสี จิ้นผิงกล่าวเน้นว่า ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเยอรมนี ประวัติศาสตร์ช่วง 50 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า เมื่อเรายึดถือหลักเคารพซึ่งกันและกัน แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ร่วมมือกันเพื่อได้รับประโยชน์ร่วม ทิศทางการพัฒนาของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็จะไม่เพี้ยนไป และจะก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง ปัจจุบัน สถานการณ์ระหว่างประเทศสลับซับซ้อนมาก จีนและเยอรมนีต่างเป็นประเทศใหญ่ที่มีอิทธิพล ควรจะร่วมมือกันท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและซับซ้อน สร้างคุณูปการเพื่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกมากยิ่งขึ้น