เทศกาลลี่ตงสะสมพลังเพื่ออนาคต

(CRI)วันอังคาร 08 พฤศจิกายน 2022

เวลา 18.45 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายนตามเวลาปักกิ่ง จีนจะเข้าสู่เทศกาลลี่ตง ซึ่งเป็นเทศกาลที่ 19 จากทั้งหมด 24 เทศกาล หมายความว่าเริ่มเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่เทศกาลลี่ตงเป็นต้นไป สิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะการพักผ่อน เพื่อสะสมกำลังการพัฒนาในฤดูใบไม้ผลิต่อไป

ในวันเทศกาลลี่ตง จีนมีประเพณีดั้งเดิมที่จะบำรุงสุขภาพ เนื่องจากทางภาคใต้และภาคเหนือของจีนมีสภาพอากาศและผลิตผลต่างกัน จึงมีประเพณีบำรุงสุขภาพต่างกัน เช่นทางภาคเหนือของจีน ผู้คนส่วนใหญ่จะรับประทานเกี๊ยว และคนปักกิ่งยังนิยมทานเนื้อแพะ ส่วนทางภาคใต้ของจีน โดยเฉพาะในเมืองเซ่าซิง วันลี่ตงต้องหมักเหล้าเหลือง ขณะที่ชาวฝูเจี้ยนจะนิยมดื่มซุปสมุนไพลรากหญ้าเพื่อบำรุงสุขภาพ

ในด้านการเกษตร ฤดูหนาวเป็นระยะทองสำหรับการสร้างชลประทานในที่นา เกษตรกรจึงต้องทำงานหนักเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในปีหน้า ฤดูหนาวเป็นฤดูกาลที่สะสมพลัง และเป็นฤดูกาลที่มุ่งสู่อนาคตที่ดีงามอีกด้วย